Политика за поверителност

 1. Въведение 

 

Ebury Partners Belgium NV/SA (Ние“, „Нас“ или „Наши“) се ангажираме да защитаваме и уважаваме Вашата поверителност.  

 

Като част от обичайната ни бизнес дейност, ние събираме определени лични данни от Нашите клиенти. Настоящото Известие представя основанието, въз основа на което обработваме такива лични данни, които записваме или Ни предоставяте. Моля, прочетете внимателно това Известие, за да разберете Нашите практики относно Вашите лични данни.

 

Посещавайки www.ebury.bg, online.ebury.com или bos.eburypartners.com („Нашите сайтове“), Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в Настоящото Известие.

 

 1. Информация за връзка с Нас

 

С цел Защита на данните Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) („Регламент“):

 

  Администратор на данни                                                                   Длъжностно лице относно защита на данните

Ebury Partners Belgium NV/SA, 

Kunstlaan 52, 1000,

Брюксел, Белгия

Телефон: +32 (0) 2 891 03 42

Имейл: [email protected]

Ebury Partners UK Limited, 

100 Victoria Street, SW1E 5JL. 

Лондон, Великобритания

Телефон: +44 (0) 20 7197 9900

Имейл: [email protected]

 

Можете да се свържете директно с Нашето Длъжностно лице относно защита на данните за всякакви запитвания относно Защита на данните. 

 

Използвайте тази връзка, за да подадете искане / жалба относно защита на данните.

 

 1. Как да подадете жалба

 

Имате право да подадете жалба до Вашия надзорен орган:

 

Комисията за защита на личните данни
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2   

Телефон: +3592/91-53-519

Имейл: [email protected]

Уебсайт: https://www.cpdp.bg

 

 1. Тип лични данни, които събираме

 

Може да събираме и обработваме следните данни за Вас:

 

Данни, които ни предоставяте чрез използването на Нашите сайтове или Нашите услуги.

Можете да ни предоставите данни за Вас, като попълните формулярите на Нашите сайтове или като ги комуникирате с Нас по телефона, по имейл или по друг начин. Това включва данни, които предоставяте, когато се регистрирате за използване на Нашите сайтове, абонирате се за Нашите услуги, правите поръчка, извършвате трансакции или съобщавате за проблем чрез Нашите сайтове.

 

Данните, които ни предоставяте, може да включват:

 

 • Данни за контакт, като Вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер;

 

 • Данни за самоличност, като удостоверени документи за самоличност, доказателство за адрес или служебна документация, включваща  Вашите лични данни;

 

 • Финансова и кредитна информация.

 

Можете да ни предоставите информация, свързана с бенефициенти, акционери, попечители и директори, за да можем да предоставяме Нашите услуги. Можете да направите това чрез попълване на формуляри на Нашите сайтове или чрез комуникиране с Нас по телефона, по имейл или по друг начин. Трябва да получите съответното съгласие, преди да ни разкриете такава информация. Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, адрес, имейл адрес и телефонен номер, финансова и кредитна информация на съответните лица. 

 

Можете да ни предоставите информация, свързана с други сметки, поддържани от други финансови институции, за да можем да предоставяме Нашите услуги. Това може да става чрез попълване на формуляри на Нашите сайтове или чрез комуникиране с Нас по телефона, по имейл или по друг начин. Трябва да получите съответното съгласие, преди да ни разкриете такава информация. Информацията, която ни предоставяте, може да включва банков код, държава на банката, тип на сметката, име на банката и номер на сметката. 

 

Информация, която записваме за Вас, когато използвате Нашите сайтове

При всяко посещение на Нашите сайтове можем да записваме автоматично следната информация:

 

 • техническа информация, включително адрес на интернет протокол (IP), използван за свързване на Вашия компютър с интернет, Вашата информация за вход, тип и версия на браузъра, Настройка на часовата зона, типовете и версиите на браузъра, операционната система и платформа;

 

 • информация за Вашето посещение, включително пълния поток от кликвания за униформени локатори на ресурси (URL) към, през и от Нашите сайтове (включително дата и час); 
 • продукти, които сте разглеждали или търсили; 
 • време за реакция на страницата, грешки при изтегляне, продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействие със страницата (като превъртане, щраквания и задържане на мишката) и методи, използвани за прелистване от страницата, както и всеки телефонен номер, използван за обаждане към Нашия номер за обслужване на клиенти.

 

Информация, която получаваме от други източници при предоставянето на Нашите услуги

 

 • Ние можем да получаваме информация за Вас, ако използвате други уебсайтове, с които работим, или други услуги, които предоставяме. Тези данни могат да бъдат споделяни в рамките на компанията и обединени с данните, събрани на този сайт. 

 

 • Ние също така работим в тясно сътрудничество с трети страни (включително, например, представящи лица, бизнес партньори, подизпълнители за предоставяне на технически услуги, услуги за плащане и доставка, рекламни мрежи, доставчици на анализи, доставчици на информация за търсене, агенции за кредитна информация) и може да получим информация за Вас от тях. 

 

Когато получаваме информация, ние ще гарантираме, че това се извършва в пълно съответствие с Регламента. 

 

 1. Бисквитки

 

Ние се базираме на „Изрично съгласие“ за обработка на бисквитки. Първият път, когато посетите Нашите сайтове, ще Ви уведомим за използваните от Нас бисквитки и ще имате възможност да се съгласите с тяхното използване. Някои бисквитки са строго необходими за функционирането на Нашите сайтове. 

 

Бисквитка е много малък текстов файл, поставен на Вашия компютър, който ни позволява да Ви разграничим от другите потребители на Нашите сайтове. Тези бисквитки ни помагат да Ви предоставим добро изживяване, когато разглеждате Нашите сайтове. Ние използваме следните бисквитки:

 

 • Абсолютно необходими бисквитки. Тези бисквитки са необходими за функционирането на Нашите сайтове. Те включват например бисквитки, които Ви позволяват да влизате в защитени зони на Нашите сайтове.

 

 • Бисквитки за анализ/ефективност. Те ни позволяват да разпознаваме и преброяваме посетителите и да наблюдаваме как се придвижват в Нашите сайтове, когато ги използват. Това ни помага да подобрим начина, по който функционират Нашите сайтове, например, като гарантираме, че потребителите откриват лесно това, което търсят.

 

 • Функционални бисквитки. Те се използват, за да Ви разпознават, когато се връщате в Нашите сайтове. Това ни позволява да персонализираме Нашето съдържание за Вас, като запомним Вашите предпочитания (например, избрания от Вас език или регион).

 

Моля, имайте предвид, че трети страни (включително например рекламни мрежи и доставчици на външни услуги, като услуги за анализ на уеб трафика) също могат да използват бисквитки, над които ние нямаме контрол. Тези бисквитки може да бъдат аналитични/за изпълнение или целеви бисквитки.

 

Можете да блокирате бисквитките, като активирате настройката на Вашия браузър, която Ви позволява да откажете задаването на всички или на някои бисквитки. Въпреки това, ако използвате настройките на браузъра за блокиране на всички бисквитки (включително основни бисквитки), може да нямате достъп до всички или до части от Нашите сайтове.

 

 1. Как използваме Вашите данни

Данни, които ни предоставяте. Ние ще използваме тези данни, както е предвидено от и в съответствие с приложимите закони за защита на данните:

 

 • за изпълнение на Нашите задължения, произтичащи от договори, сключени между Вас и Нас, и за предоставяне на информация, продукти и услуги, които сте поискали от Нас;

 

 • за изпълнение на Нашите задължения, произтичащи от договори, сключени между Нас и трети страни, свързани с услугите, които Ви предоставяме;

 

 • Вашите данни ще бъдат използвани при тези обстоятелства само за изпълнението на договор с Вас; 
 • когато има определен законен интерес, с цел наблюдение на договорните отношения между Нас и третите страни, участващи във взаимоотношението с Вас; и

 

 • когато обработването е в правните интереси на Ebury или на друга страна и тези интереси имат преимуществено юридическо значение пред Вашите интереси или права по отношение на защитата на Вашите лични данни. Това може да включва обработване на Вашите данни за (i) установяване или предотвратяване на подозрителни или високорискови транзакции или измамна дейност, вътрешнофирмени проучвания и аналитични оценки, (ii) за целите на комуникацията с Вас и (iii) информиране за нови продукти и услуги, които предлагаме или за популяризиране на нови продукти и услуги на други страни, които считаме, че може да представляват интерес за Вас. Преди да обработим Вашите лични данни за изпълнение на Нашите правни интереси за целите, описани в тази политика, ние определяме дали такова обработване е необходимо и вземаме предвид внимателно въздействието на Нашите дейности по обработване върху Вашите основни права и свободи. Съобразно това сме установили, че такова обработване е необходимо за Нашите правни интереси и че обработването, което извършваме, не засяга негативно тези права и свободи.

 

 • за да Ви предоставяме информация за други продукти и услуги, които предлагаме;

 

 • когато сте актуален частен клиент, ние ще се свързваме с Вас само с информация за стоки и услуги, подобни на тези, които са били предмет на предишна продажба или преговори за продажба на Вас. 
 • когато сте нов частен клиент, ние ще се свържем с Вас само ако сте дали съгласието си за това. Ако не желаете да използваме Вашите данни по този начин, моля, поставете отметка в съответното квадратче на формуляра, в който записваме Вашите данни. 
 • когато сте корпоративен/фирмен клиент, ние ще се свържем с Вас, когато сме установили легитимен интерес във връзка с услугите, които предлагаме и Вашата компания.
 • Можете да оттеглите това съгласие по всяко време, като използвате връзките, предоставени в края на маркетинговите имейли от Нас, или като се свържете с Нашето длъжностно лице относно защита на данните.

 

 • за да Ви уведомяваме за промени в Нашата услуга;

 

 • за да отговорим на всяко запитване, което сте направили чрез Нашите сайтове или по телефона, по имейл или по друг начин.

 

 • за спазване на правни задължения, които имаме като администратор на лични данни и регулиран бизнес. Това включва: 

 

 • използване на лична информация, необходима за спазване на законовите и регулаторните задължения, свързани с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма;

 

 • установяване, предотвратяване и наказателно преследване на измама или кражба, както и предотвратяване на незаконно или забранено използване на Нашите услуги, или друга незаконна или неправомерна дейност. 

 

 • наблюдение и съобщаване на проблеми със законосъобразността. 

 

 • Това може да включва също използването на Вашите лични данни за потвърждаване и удостоверяване на Вашата самоличност и използване на трети страни, за да ни помогнат да го направим. Вижте Информация, която разкриваме за Вас.

 

 • когато това се изисква за защита на Вашите жизненоважни интереси или интересите на друго физическо лице.

 

 • при изпълнение на задачи от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са ни дадени.

 

Данни, които получаваме от други източници. Ще използваме тези данни:

 

Можем да обединим тези данни с данните, които ни давате, и данните, които записваме за Вас. Можем да използваме тези и обединените данни за посочените по-горе цели (в зависимост от типовете данни, която получаваме).

 

 

Информация, която разкриваме за Вас

 

Ние можем да споделим Вашите лични данни с всеки член на Нашата група, което означава Нашите клонове, Нашите представителни офиси, Нашите дъщерни дружества, Нашата основна холдингова компания и нейните дъщерни дружества, както е определено в българския Търговски закон. Всяко такова споделяне ще се извършва в пълно съответствие с Регламента.

 

Ние никога няма да продаваме Вашите лични данни без Вашето съгласие. Ние можем да споделяме Вашите данни с избрани трети страни; когато това е необходимо, трябва да спазваме всички аспекти на Регламента. По-долу са посочени типовете организации, с които можем да споделим някои от Вашите лични данни:

 

 • Бизнес партньори, доставчици и подизпълнители за изпълнение на всеки договор, който сключваме с тях или с Вас.
 • Доставчици на анализи и търсачки, които ни помагат в подобряването и оптимизирането на Нашите сайтове.
 • Агенции за кредитна справка с цел оценка на Вашата кредитоспособност, когато това е условие за Нас, за да сключим договор с Вас. 
  • Имената на Агенциите за кредитна справка и начините, по които те използват и споделят лични данни, са обяснени по-подробно на https://www.experian.co.uk/crain

 

 • Когато давате съгласие, услуги за удостоверяване на самоличността с цел потвърждаване на Вашата самоличност чрез онлайн приложения:

 

 

 

 

 

 • Полиция и правоприлагащи органи, когато това се изисква от закона.

 

 • Ние участваме в програмата на Amazon за доставчици на платежни услуги („ДПУ“), която има за цел да подобри способността си да открива, предотвратява и предприема действия срещу неправомерно действащи лица, така че Amazon и участващите ДПУ да могат да продължат да защитават клиентите и продавачите от измама и злоупотреба. Като ДПУ, ако Вашата сметка в Ebury е регистрирана в Amazon, ние ще споделим с Amazon определени данни, събрани по време на процеса на регистрирането при Нас и когато използвате Нашите Услуги. Това може да включва данни, записани от Нас в рамките на задължението за борба с прането на пари, като данни за самоличност, информация за контакт и данни относно Вашите сметки в Ebury и Вашата банкова сметка. Ако Amazon деактивира или прекрати Вашата сметка при нея поради (i) злоупотреба, измама, незаконна дейност, (ii) нарушение на техните общи условия или (iii) Amazon е предприела съдебни или изпълнителни действия срещу Вас, ние можем да споделяме допълнителна информация, включително информация, свързана с трансакции във Вашата сметка. 

 

Можем да разкрием Вашите лични данни на трети страни:

 

 • Ако продадем или купим определена компания или активи, в който случай можем да разкрием Вашите лични данни на бъдещия продавач или купувач на такава компания или активи.

 

 • Ако Ebury Partners Belgium NV/SA или по същество всички нейни активи бъдат придобити от трета страна, в който случай личните данни, съхранявани от нея за нейните клиенти, ще бъдат един от прехвърлените активи.

 

 • Ако сме задължени да разкрием или да споделим Вашите лични данни за спазване на законово задължение или за изпълнение или приложение на Нашите Условия за ползване или Условия и други споразумения; или за защита на правата, собствеността или безопасността на Нас, компаниите от Нашата група, клиентите или други лица. Това включва обмен на информация с други компании и организации с цел защита от измами и намаляване на кредитния риск.

 

 1. Къде съхраняваме Вашите лични данни

 

Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат прехвърлени и съхранявани в местоназначение извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Те могат да бъдат обработвани също от служители, работещи извън ЕИП, които работят за Нас или за някой от Нашите доставчици. Този персонал може да се ангажира, наред с други неща, с изпълнението на Вашата поръчка, с обработването на Вашите данни за плащане и предоставянето на услуги за поддръжка. Когато тези трансфери са необходими, те ще бъдат извършени в пълно съответствие с Регламента. 

 

По-конкретно, можем да прехвърлим Вашите данни в Обединеното кралство или в САЩ.

 

Когато данните се прехвърлят към друга юрисдикция, това се прави съгласно съответните закони за защита на данните, подкрепени от използването на Стандартни договорни клаузи за прехвърляне на данни в рамките на Ebury. Във връзка с прехвърлянето в САЩ, ние можем да прехвърлим лични данни чрез използването на Стандартни договорни клаузи и допълнителни мерки, които са необходими.

 

Всички Ваши лични данни ще имат високо ниво на защита, където и да се обработват и независимо дали се съхраняват от Нас или от Нашите изпълнители или агенти.

 

Всички данни, които ни предоставяте, се съхраняват под Наш контрол. Всички платежни транзакции ще бъдат криптирани. Когато сме Ви дали (или където сте избрали) парола, която Ви позволява да получите достъп до определени части от Нашия сайт, Вие носите отговорност за запазването на тази парола в поверителност. Молим Ви да не споделяте Вашата парола с никого.

 

За съжаление предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ще направим всичко възможно за защита на Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани на Нашия сайт; всяко предаване е на Ваш собствен риск. След като получим Вашите данни, ще използваме строги процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

 

Ако имате конкретни притеснения относно определен метод за предаване на данни, ще предприемем разумни стъпки, за да предоставим алтернативен метод.

 1. Вашите права

 

Можете да се свържете с Нашето Длъжностно лице относно защита на данните на [email protected], за да упражните правата си. Когато упражняваме Вашите права, ние винаги ще Ви информираме за всяка законна причина, която може да изисква от Нас да продължим да обработваме Вашите данни.

 

Имате право да поискате от Нас информация за това дали обработваме Вашите лични данни и да зададете въпроси относно начина за тяхното събиране, съхраняване и обработване.

 

Имате право на достъп до безплатна информация за личните данни, които притежаваме за Вас, независимо дали се прехвърлят на трета държава или международна организация и свързаните с тях предпазни мерки.

 

Имате право да получите личните данни, които притежаваме за Вас, в често използван и машинно четим формат.

Когато съхраняваните от Нас данни не са точни или пълни, имате право да поискате тяхното коригиране и ние ще го направим без ненужно забавяне.

Имате право да поискате да изтрием всички Ваши данни, които обработваме, когато обработването вече не е необходимо.

 

Когато преди това сте предоставили съгласие за обработването на Вашите данни от Наша страна, имате право да поискате отмяна на това съгласие и да спрем обработването на Вашите данни, които са свързани с него. Имате право също да възразите срещу обработването на Вашите данни от Нас.

 1. Външни сайтове

 

Нашият сайт може периодично да съдържа връзки към и от уебсайтовете на Нашите партньорски мрежи, рекламодатели и свързани дружества. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и че ние не поемаме отговорност или задължение за тези политики. Моля, прегледайте тези политики, преди да изпратите лични данни на тези уебсайтове.

 1. Запазване на Вашите данни

 

Периодът, за който ще запазим Вашите данни, зависи от всички законови периоди на съхранение, които трябва да спазваме като регулирана организация. След изтичането на този период личните данни се заличават по сигурен начин, ако вече не са необходими за изпълнението на определен договор, започването на договор или във връзка с други съдебни производства. 

 1. Промени в Нашето Известие за поверителност

 

Настоящото Известие е актуализирано за последен път на 29-ти март 2022 г. Всички промени, които можем да направим в Нашето Известие за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на тази страница и, където е уместно, ще Ви бъдат съобщени по имейл. Моля, проверявайте често, за да видите всички актуализации или промени в Нашето Известие за поверителност.