Банкиране като услуга

Модулен достъп до нашата платформа за банково обслужване на глобални операции, съобразено с вашите потребности

Банково обслужване на глобални операции, което издържа на проверката на времето

Независимо дали сте компания от сектора на финансовите технологии, която желае да разшири обхвата на своето продуктово предложение или лицензионното си покритие, или сте банка, която търси нови начини да трансформира своето предложение за банково обслужване на глобални операции, нашето решение ""Банкиране като услуга"" Ви предоставя безпроблемен достъп до нашите възможности, основан на приложен програмен интерфейс (API)

БАНКИРАНЕ КАТО УСЛУГА

Модулен достъп до нашата платформа за банково обслужване на глобални операции

Нашето предложение към финансовите институции се простира от избрани елементи на инфраструктурата на Ebury до пълния набор за банково обслужване на операции, в съчетание с подкрепата на специалистите на Ebury по управление на риска.

Решения за управление на парични средства в международен план

Местни сметки и вътрешни разплащания в над 30 държави, със отделни IBAN номера, издадени на вашите клиенти в рамките на часове

Решения за валутно хеджиране в над 130 валути

Предварително одобрени форуърдни кредитни линии за срок до 5 години

Търговско финансиране - кредити

Необезпечени кредити за оборотен капитал в размер до 3 млн. британски паунда

Защо Ebury

Глобална инфраструктура

С нашия широк набор от регулирани възможности и местна експертиза, можете да разширите вашето предложение към вашите клиенти

Гъвкавост, отговаряща на вашите специфични потребности

Работим с всяка финансова институция, за да оформим сътрудничеството, което отговаря на нейните цели

Безпроблемна свързаност

Нашият приложен програмен интерфейс (API) осигурява надеждна свързаност, която няма да повлияе на услугите Ви

Не се изисква инвестиция

Разширете своето предложение към клиентите си, като същевременно намалите разходите

Свържете се с нас!

Свържете се с нас още днес, за да разберете как да станете партньори с Ebury