Брандирани решения

Предлагайте нашите решения като свои чрез партньорство, съобразено с вашите потребности

Нашите възможности, вашата дейност

Независимо дали гледате на Ebury като на начин да създадете нова компания, да подобрите вече съществуващите си продуктови предложения или просто да добавите допълнителен поток от приходи към основните си бизнес услуги, ние имаме решение за вас

БРАНДИРАНО РЕШЕНИЕ

Цялостно продуктово предложение, носещо вашия бранд

Предложете на клиента си пълен пакет от продукти, включително валутни плащания по спот и форуърд курсове, плащания в страната и в чужбина, специални валутни сметки, и всичко това - с вашия бранд

БРАНДИРАНО РЕШЕНИЕ

Лесно за стартиране, без да Ви струва нищо

Вашият бизнес може да бъде създаден и да заработи само след 4 седмици, без да се изисква инвестиция от ваша страна

Без изисквания за лиценз

Избегнете разходите и рисковете, свързани с получаването и поддържането на лиценз, като вместо това използвате глобалното покритие на Ebury

Без такси за учредяване

Отсъствието на необходимост от предварителни разходи помага да се намали риска при създаването или разширяването на бизнеса Ви

Напълно осигурена поддръжка

Позволете на Ebury да се занимава с всички дейности за осигуряване на съответствие и оперативна работа, което ще Ви позволи да се съсредоточите върху разрастването на бизнеса си

Всичко това, докато запазвате своя контрол върху клиентите си

Чрез отделен достъп до нашата бек-офис платформа Ви е винаги ще владеете контрола относно клиентите си

Защо Ebury

Първокласни възможности за валутно хеджиране

Предложете на клиентите си 0% депозит по форуърдни договори със срок до 5 години в над 130 валути

Широкообхватно продуктово предложение

Осигурете на своите клиенти достъп до възможности за валутни операции в над 130 валути, плащания в страната и в чужбина и сметки за персонализирано обслужване

Водещи в отрасъла брандирани платформи

Получете достъп до най-модерните платформи за клиентската страна на интерфейса (front-end) и за служебната част от системната архитектура (back-end), при това – с вашия бранд и вашето предложение към вашите клиенти

Глобален регулаторен отпечатък

Не ограничавайте бизнеса си: изградете плановете си за растеж на основата на нашите шест лиценза, обхващащи четири континента и над 50 държави

Свържете се с нас!

Свържете се с нас още днес, за да разберете как да станете партньори с Ebury