УПРАВЛЕНИЕ НА ВАЛУТЕН РИСК

Избегнете валутния риск с нашите персонализирани решения

Ние ще Ви окажем подкрепата, от която се нуждаете, за да защитите бизнеса си от колебанията на пазара

Разбиране на вашите потребности

Ние се вслушваме във вашите потребности и ви предоставяме нужната информация, за да взимате информирани решения

Подходяща за вас стратегия

Нашата гама от решения за управление на валутен риск и кеш мениджмънт могат да бъдат съобразени със структурата на компанията Ви и с вашите цели.

Персонален мениджър връзки с клиенти

На разположение по всяко време през работният ден, за да гарантира, че нашите решения ще са достъпни за Вас.

Продукти за управление на валутен риск

Заключете избрания от вас курс, за да защитите бизнеса си от волатилността на валутните пазари

Договори за фиксиран форуърд

Заключете валутен курс до 5 години предварително

Договори за форуърд тип „прозорец“

Ако не знаете точната дата, на която ще се нуждаете от валута, форуърдът тип „прозорец“ Ви дава гъвкавостта да фиксирате определен курс и да го използвате, когато ви е необходимо в продължение на определен период

Форуърди без доставка на средства

За да управлявате експозицията на дейностите си или дъщерните си фирми в чужбина, или за да се защитите при работа с неподлежащи на доставка екзотични валути

Управлението на валутният риск е от решаващо значение за осигуряването на финансовото здраве на вашата компания

  • Идентифицирайте и предотвратете риска при нестабилни пазарни условия
  • Постигате ясно бюджетиране
  • Защитете маржовете на печалбата си от валутни колебания

По-интелигентно управление на валутния риск за вашата компания

Хеджиране чрез API

Активирайте създаването на валутни форуърди от своята собствена система чрез интеграция с нашия API, за да постигнете максимална ефективност и контрол

Интегрирано решение

Използвайте своите валутни форуърди безпроблемно като част от трансграничните си плащания, събиране на вземания и операции за управление на парични средства

Пълна видимост и отчетност

Разполагайте с достъп до отчетите и обосновките, необходими за удовлетворяване на съответните изисквания относно управлението на дейността Ви, счетоводството и нормативните изисквания

БЛОГЪТ НА EBURY

Бъдете информирани за най-новото от пазарите и валутите, с които работите

Редовни експертни анализи и актуални новини за пазарите

Свържете се с нашия екип от експерти още днес

За да научите повече за това как нашите решения за управление на риска при валутни операции могат да помогнат за растежа на дейността ви, свържете се с нас тук